Trang chủ / Khắc Dấu Và Biển Hiệu

Khắc Dấu Và Biển Hiệu

Biển hiệu

Biển hiệu công ty là một dạng quảng cáo ngoài trời hoặc nội thất được sử dụng để giới thiệu cho công ty hoặc sản phẩm của công ty. Nó có thể bao gồm tên công ty, logo, màu sắc và thông tin liên hệ. Biển hiệu công ty là một phần quan trọng của chiến lược marketing và có thể giúp tăng uy tín và nhận diện thương hiệu của công ty.

Khắc Dấu

Con dấu tròn của một công ty là một biểu tượng đại diện cho công ty đó, bao gồm tên công ty, logo và màu sắc. Nó được sử dụng trên các sản phẩm, quảng cáo, trang web và tài liệu của công ty để tăng uy tín và nhận dạng cho công ty.