Trang chủ / Khắc Dấu Và Biển Hiệu

Khắc Dấu Và Biển Hiệu

Khắc Dấu

Con dấu tròn của một công ty là một biểu tượng đại diện cho công ty đó, bao gồm tên công ty, logo và màu sắc. Nó được sử dụng trên các sản phẩm, quảng cáo, trang web và tài liệu của công ty để tăng uy tín và nhận dạng cho công ty.