Trang chủ / Hướng dẫn Hóa Đơn Điện Tử

Hướng dẫn Hóa Đơn Điện Tử

Hướng dẫn cài công cụ ký Hóa đơn

Đăng nhập vào mục danh sách hóa đơn bên góc trái (Tải phần mềm ký điện tử tại đây) và cài đặc....

Xem thêm

Hướng dẫn nộp mẫu 01-78/2021/TT-BTC KKvat-invoice

Đăng nhập vào hệ hống chọn quản lí chứng thư số và thêm chứng thư

Xem thêm

Hướng dẫn kiểm tra kết quả phát hành hóa đơn TT-78

Đăng nhập vào mục lịch sử giao chị chọn lịch sử đăng ký, nhập ngày cần kiểm tra và tìm kiếm.,...

Xem thêm

Hướng dẫn hủy hóa đơn

Đăng nhập vào danh sách hóa đơn nhập số cần hủy hóa đơn, chọn 3 dấu chấm than nằm ngang tích vào hủy hóa đơn, nhập lí do hủy cắm chữ ký số vào và gửi thông báo....

Xem thêm

Hướng dẫn lấy hóa đơn đầu vào

Bước 1 đăng nhập vào hệ thống Hóa đơn KKVAT

Xem thêm