Trang chủ / Chữ Ký Số doanh nghiệp

KKVAT Hỗ trợ doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SOFT WARE KK VAT

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG

Bảng giá Chữ ký số dành cho Doanh nghiệp
(Áp dụng từ ngày 01/11/2023 cho Khách hàng đăng ký mới)
 

Bảng giá đăng ký mới

Thời gian sử dụng  1 Năm  2 Năm 3 năm
 Giá dịch vụ  1.400.000 1.800.000 2.400.000
 Token  0 0 0
 Giá trước thuế  1.400.000 1.800.000 2.400.000
 Vat (10%)  140.000 180.000 240.000
 Tổng thanh toán 1.540.000 Vnđ 1.960.000 vnđ 2.640.000 Vnđ

Bảng giá gia hạn 

Thời gian sử dụng  1 Năm  2 Năm 3 năm
 Giá dịch vụ  1.200.000 1.600.000 2.000.000
 Token  0 0 0
 Giá trước thuế  1.200.000 1.600.000 2.000.000
 Vat (10%)  120.000 160.000 200.000
 Tổng thanh toán 1.320.000 Vnđ 1.760.000 vnđ 2.200.000 Vnđ

 

Hỗ trợ

  • Khai thuế qua mạng
  • Nộp thuế điện tử
  • Khải hải quan điện tử
  • Bảo hiểm xã hội điện tử
  • ....

 

  • Ký hóa đơn điện tử, mail, văn bản, Pdf, ...
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử,...

 Đăng ký Tại đây