Trang chủ / Nhà phân phối chữ ký số

Nhà phân phối chữ ký số

Chữ Ký Số

Chữ ký số là một phương thức xác thực đơn giản cho phép người dùng xác minh tính chính xác của một tài liệu hoặc tin nhắn bằng cách sử dụng một mã số duy nhất và khóa công khai. Chữ ký số đảm bảo rằng tài liệu đã được gửi bởi người dùng đã chỉ định và không đã được sửa đổi sau khi gửi.