Trang chủ / Hướng dẫn về Chữ Ký Số

Cài đặt trang thuế điện tử

Hướng dẫn cài đặt Plugin Esigner
 

1. Điều kiện môi trường

Để thực hiện đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử trên hệ thống thuế điện tử, người dùng cần phải đáp ứng các điều kiện môi trường sau:

  • Máy tính đã được cài đặt ứng dụng Java.
  • Máy tính đã được cài đặt phần mềm chữ ký số.

Quy trình thực hiện đăng ký tài khoản nộp thuế trên hệ thống thuế điện tử được thực hiện như sau:

 

Bước 1. Truy cập vào cổng giao dịch trực tuyến Thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn. Chọn mục Doanh nghiệp:

 

 

Bước 2: Nhấn chọn Đăng ký

 

Kích vào “Tải bộ cài” để bắt đầu tải bộ cài Esigner về máy

Mở file bộ cài đặt vừa tải về tiến hành cài đặt. Thư mục cài đặt mặc định được lưu trong mục Program Files. Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định bấm “Next”, nếu muốn thay đổi thư mục nhấn nút “Browse” sau đó chọn vị trí lưu thư mục và bấm “Next

Bấm “Finish” để hoàn tất quá trình cài đặt, kích đúp để ứng dụng được chạy