Trang chủ / Hướng dẫn về Chữ Ký Số

Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTaxviewer

Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTaxviewer
 

Cấu hình đề nghị: Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất

Bước 1: Truy cập đường link thuế điện tử: http://thuedientu.gdt.gov.vn chọn mục “Doanh nghiệp

cài đặt itaxviewer

Bước 2: Kích chọn mục “Ứng dụng đọc tờ khai thuế XML – iTaxViewer” để bắt đầu tải iTaxViewer về máy

cài đặt itaxviewer

Bước 3: Kích đúp vào file iTaxViewer.rar đã tải để mở phần cài đặt ứng dụng

cài đặt iTaxviewer

Bước 4: Thư mục cài đặt mặc định được lưu trong mục Program Files. Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định bấm “Next”, nếu muốn thay đổi thư mục nhấn nút “Browse” sau đó chọn vị trí lưu thư mục và bấm “Next”.

cài dặt iTaxviewer

Bước 5: Bấm “Next” để tiếp tục quá trình tải ứng dụng iTaxviewer

cài đặt iTaxviewer

Bước 6: Bấm “Install” để bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng

cài đặt iTaxviewer

Bước 7: Đợi quá trình cài đặt kết thúc và bấm “Finish” để hoàn tất quá trình cài đặt.

cài đặt iTaxviewer